ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 3 สาขาจังหวัดศรีสะเกษ ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 3 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพิ่มช่องทางบริการ ให้แก่พี่น้องประชาชน