ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เลื่อนการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน