ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2567

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท และอาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา พร้อมคณะวิจัย และผู้ประเมินภาคสนามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พร้อมนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ (รอบที่ 2) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งประกอบด้วย การนำเสนอรูปธรรมการบริหารจัดการที่ดี และนำเสนอโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ