ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน

ร่วมรำถวายพระนางศรีสระเกศ เนื่องในงานบวงสรวงและสมโภชรูปหล่อพระนางศรีสระเกศ

✨️ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมรำถวายพระนางศรีสระเกศ เนื่องในงานบวงสรวงและสมโภชรูปหล่อพระนางศรีสระเกศ ✨️

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.30 น. ณ วงกลมพระนางศรีสระเกศ

🔷️ ส่งรายชื่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคม และสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ หรือสแกน QR Code