• นำไฟล์ไปฝากใน Google ไดรฟ์ แล้ว Copy ลิงค์มาใส่ใต้ล่าง พร้อมตั้งชื่อจากนั้น กดปุ่ม “สร้าง QR Code”