ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Sound Of Sisaket 2023 : ซาวสีเกด 2566 โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด , นายชัยชนะ ผลาพงษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ , นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ , ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ , ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย นักสร้างสรรค์ ศิลปิน สื่อมวลชน หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และประชาชนจังหวัดศรีสะเกษร่วมในพิธีเปิด ณ บริเวณถนนราชการรถไฟ 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมงาน Sound Of Sisaket 2023 : ซาวสีเกด 2566 กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2566 ภายในงานประกอบด้วย งานดนตรี ศิลปะ และงานสร้างสรรค์ งานกิจกรรมดังกล่าวนี้เกิดจากบันทึกข้อตกลงของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ซึ่งได้ลงบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษในการขับเคลื่อนการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ย่านวงเวียนพระนางศรีสระเกศ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอัตลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเป็นการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ สร้างพื้นที่ให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ทดลองแนวคิดใหม่และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้คนทุกเพศทุกวัยภายใต้ธีมงาน City of Music , City of Art , City of Culture

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม