เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ

ประจำปี 2566