📢 เลือกกรรมการชุมชน

📢 ขอเชิญชาวชุมชน “มารีหนองแคน”  ออกไปเลือกกรรมการชุมชน ❎️

📍 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ณ บริเวณหน่วยเลือกตั้งชุมชนมารีหนองแคน