ข่าวกิจกรรม

(One Stop Service OSS)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร ...

พิธีงานบุญมหาสังฆทาน ณ วัดศรีเกษตรพัฒนาราม

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมือ ...

(One Stop Service OSS)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร ...

พิธีงานบุญมหาสังฆทาน ณ วัดศรีเกษตรพัฒนาราม

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมือ ...

การก่อสร้างหอศรีลำดวนฯ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร ...

Sound Of Sisaket 2023 : ซาวสีเกด 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.@ ...

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร ...

ประกวดวาดภาพระบายสี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำ ...

กิจกรรมส่งเสริมหอพักน่าอยู่

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกี ...

พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุฯ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ฉัฐมง ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ฉัฐมง ...
ไม่พบเรื่อง