ข่าวกิจกรรม

เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จำนวน 20 ชุมชน

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.ฉัฐมงคล อัง ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราช

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเ ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสโมสรพนักงา ...
อ่านเพิ่มเติม

ระงับเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 17.50 น. ศูนย์วิทยุพระน ...
อ่านเพิ่มเติม

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสำรวย เกษกุ ...
อ่านเพิ่มเติม

ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเ ...
อ่านเพิ่มเติม

ภารกิจสำนักช่าง

ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2566 งานระบบไฟฟ้าสาธารณะ@2 ...
อ่านเพิ่มเติม

ระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าหลังวัดเลียบบูรพาราม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.00 น. ดร.ฉัฐมงคล ...
อ่านเพิ่มเติม

พระนางศรีคัพครั้งที่35

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งข ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง พิธีทำบุญใส่บาตรตามโครงการรณรงค์แต่งกายด ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง ออกตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ทางหนีไ ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง พิธีบวงสรวงและสมโภชรูปหล่อพระนางศรีสระเก ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่พี่น้องผู้ด้อยโอก ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผ ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566 ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง "หย่อมความกดอากาศ ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (วัด ...
อ่านเพิ่มเติม

เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จำนวน 20 ชุมชน

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.ฉัฐมงคล อัง ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราช

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเ ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสโมสรพนักงา ...
อ่านเพิ่มเติม

ระงับเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 17.50 น. ศูนย์วิทยุพระน ...
อ่านเพิ่มเติม

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสำรวย เกษกุ ...
อ่านเพิ่มเติม

ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเ ...
อ่านเพิ่มเติม

ภารกิจสำนักช่าง

ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2566 งานระบบไฟฟ้าสาธารณะ@2 ...
อ่านเพิ่มเติม

ระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าหลังวัดเลียบบูรพาราม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.00 น. ดร.ฉัฐมงคล ...
อ่านเพิ่มเติม

พระนางศรีคัพครั้งที่35

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งข ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง พิธีทำบุญใส่บาตรตามโครงการรณรงค์แต่งกายด ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง ออกตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ทางหนีไ ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง พิธีบวงสรวงและสมโภชรูปหล่อพระนางศรีสระเก ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่พี่น้องผู้ด้อยโอก ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผ ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566 ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (วัด ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด ในช ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง "หย่อมความกดอากาศต่ำ ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดศูน ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการปร ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง เทศบาลเมืองศรีสะเกษให้การต้อนรับคณะศึกษาดูง ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เข้ารับรางวัล Fri ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้นำหัวหน้าส่วนก ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. ดร.ฉัฐ ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาล ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาล ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางชนิ ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีเกษ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ฉัฐ ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. นายสำรวย เกษ ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 09.29 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.ฉัฐม ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.ฉัฐม ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเก ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ดร.ฉัฐมงคล ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ดร.ฉัฐมงค ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 13-10-65

#รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบา ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

4 ตุลาคม 2565 (ช่วงเช้า) นายนพดล จันทร์พวง รองนายก ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วันที่ 1ตุลาคม 2565 เวลา 14.00น. ที่ผ่านมา ดร.ฉัฐม ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงกา ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

พนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันจั ...
อ่านเพิ่มเติม