ข่าวกิจกรรม

โครงการลดขยะ ลดมลพิษ พิชิต Low Carbon 2567

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ฉั ...

รายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.ฉ ...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ วันที่ 2

บรรยากาศการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชา ...

พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอน ...

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน

………….🔷️🔷️…………..
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 256 ...

รุ่นประชาชนชายทั่วไป แห่สมัครเต็มโตวต้า

อาวุโส และ 15 ปียังเหลือรุ่นละครึ่ง ศึกลูกหนัง “พร ...

ต้อนรับเทศกาลปีใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. หน้าเทศบาลเมื ...

โครงการลดขยะ ลดมลพิษ พิชิต Low Carbon 2567

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ฉั ...

รายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.ฉ ...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ วันที่ 2

บรรยากาศการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชา ...

พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอน ...

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน

………….🔷️🔷️…………..
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 256 ...

รุ่นประชาชนชายทั่วไป แห่สมัครเต็มโตวต้า

อาวุโส และ 15 ปียังเหลือรุ่นละครึ่ง ศึกลูกหนัง “พร ...

ต้อนรับเทศกาลปีใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. หน้าเทศบาลเมื ...
Loading...

ข่าวกิจกรรมของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง "หย่อมความกดอากาศต่ำ ...

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดศูน ...

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการปร ...

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง เทศบาลเมืองศรีสะเกษให้การต้อนรับคณะศึกษาดูง ...

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เข้ารับรางวัล Fri ...

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้นำหัวหน้าส่วนก ...

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. ดร.ฉัฐ ...

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาล ...

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาล ...

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางชนิ ...

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีเกษ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ฉัฐ ...

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร ...

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. นายสำรวย เกษ ...

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 09.29 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.ฉัฐม ...

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.ฉัฐม ...

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเก ...

ข่าวกิจกรรมของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ดร.ฉัฐมงคล ...

ข่าวกิจกรรมของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ดร.ฉัฐมงค ...

บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

#รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบา ...

ข่าวกิจกรรมของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

4 ตุลาคม 2565 (ช่วงเช้า) นายนพดล จันทร์พวง รองนายก ...

ข่าวกิจกรรมของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วันที่ 1ตุลาคม 2565 เวลา 14.00น. ที่ผ่านมา ดร.ฉัฐม ...

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงกา ...

ข่าวกิจกรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

พนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันจั ...